Over apnea.nl

De website Apnea.nl werd opgezet in 2003 door Rik Rösken om beginnende en ervaren freedivers op weg te helpen binnen Nederland met kennis over wat freediving is in meest brede zin van het woord. Je kon er informatie vinden over waar je kan trainen en cursussen kan volgen, welke boeken er te vinden zijn, en wat de laatste stand van zaken was over wetenschap. Ondertussen heeft freediving een ontwikkeling doorgemaakt en zijn is freediving hard op weg om een main-stream sport te worden. Elke stad kent tegenwoordig wel een club of duikschool waar je een cursus kan volgen, en op internet is het gemakkelijker dan ooit om relevante informatie te vinden.

Zodoende is de taak van de website veranderd en zal deze website gebruikt worden voor het begeleiden van cursisten, en freediving gerelateerde projecten van Rik Rösken. Uiteraard kan je nog steeds bij vragen over freediving bij Rik terecht. Je kan hem een e-mail sturen via rik @ apnea.nl

Meest recente berichten

Recente reacties

    Archief

    Categorieën